11 tháng năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công ngành NN&PTNT đạt tỷ lệ 50,7%
(Ảnh minh họa: M.P)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trong tháng 11/2022, Bộ đã rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vương mắc đối với các dự án để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt (đối với các dự án mở mới), thực hiện và giải ngân. 11 tháng năm 2022, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công khoảng 3.264 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,7%.

Cụ thể, đối với 54 dự án kéo dài vốn 2021, đã giải ngân 52%, cả năm ước giải ngân đạt 92%.

Đối với 26 dự án chuyển tiếp, dự kiến không thể giải ngân hết kế hoạch vốn 2022. Bộ đã có văn bản số 5839/BNN-KH ngày 7/9/2022 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm 950 tỷ đồng.

Đối với 131 dự án mở mới 2021-2025: 20 dự án chưa được giao vốn; 111 dự án đã được bố trí kế hoạch vốn.

Bộ NN&PTNT cũng cho biết, phấn đấu giải ngân lũy kế hết tháng 12 năm 2022 đạt trên 65% vốn trong nước, vốn nước ngoài đạt 70%.

Trong đó, đối với các dự án chuyển tiếp, tiếp tục bám sát Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ vướng mắc cho 3 dự án có khối lượng lớn là dự án Hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình; Hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và Hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk. Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh tiến độ thực hiện giải ngân chi tiết hàng tháng phù hợp với thực tế hiện trường; bám sát mục tiêu giải ngân yêu cầu của Bộ,…

Đối với các dự án mở mới, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư các dự án đã được phê duyệt dự án tiến hành thủ tục đấu thầu tư vấn, khảo sát lập thiết kế kỹ thuật; bản vẽ thi công… Đôn đốc đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ trong quá trình khảo sát thiết kế, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chất lượng đủ điều kiện trình phê duyệt dự án./.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/kinh-te/giai-ngan-von-dau-tu-cong-nganh-nn-ptnt-11-thang-dat-50-7-628380.html