Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết số 33 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản chỉ đạo giao các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; các Công điện (số 1156/CĐ-TTg; số 1163/CĐ-TTg; số 1164/CĐ-TTg;…) của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo kết luận số 242/TB-VPCP ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp và Công văn số 7730/UBND-CN ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên thông, thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; không để xảy ra việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

Tích cực và chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, dự án, đặc biệt là các dự án lớn để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền đơn vị mình, để giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, bất động sản…

Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản ảnh 1
Với việc được quy hoạch trở thành thị xã và có cơ chế khai thác quỹ đất đầu tư hạ tầng, huyện Đô Lương là địa bàn có điểm sáng về giao dịch đất đấu giá. Ảnh minh họa: CTV

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện: Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh;

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm cơ sở trong việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường;

Sở Tài chính phối hợp kịp thời, hiệu quả với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở;

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư/phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật;

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực, sự hiểu biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức; bảo vệ người làm đúng, khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm,… trong giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường bất động sản tại địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thối giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung – cầu và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường…

Nguồn: https://baonghean.vn/nghe-an-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-chinh-phu-ve-thao-go-va-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-post268539.html

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *